Διυλιστήρια

Αποθήκευση και διακίνηση πετρελαιοειδών

Φυσικό αέριο - Βιοκαύσιμα

Επεξεργασία λυμάτων και νερού

Οι υπηρεσίες μας

 

Η VILMEC IKE δραστηριοποιείται στο χώρο των διυλιστηρίων, χώρων αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών, εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, βιομηχανιών και εργοστασίων και εκτελεί τεχνικά έργα στον Ελληνικό και τον διεθνή χώρο είτε σαν κύριος εργολάβος είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλες τεχνικές εταιρίες.

Προκατασκευή και ανέγερση σωληνώσεων

Εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού

Συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και νερού

Προκατασκευή και ανέγερση μεταλλικών κατασκευών

Συντήρηση – Ανέγερση δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων

Αμμοβολές – βαφές

thumb

Επίσης μέσω συνεργαζόμενων εταιρειών πραγματοποιεί και τις παρακάτω εργασίες ανάλογα με τις τεχνικές απαιτήσεις των έργων.

Μονώσεις σωληνώσεων, δεξαμενών και εξοπλισμού

Τοποθέτηση οργάνων και αυτοματισμών

Ηλεκτρολογικές εργασίες

Μη καταστροφικούς ελέγχους

thumb03

Η VILMEC IKE βασιζόμενη στην επιστημονική κατάρτιση και την συσσωρευμένη εμπειρία των ιδρυτών της στο χώρο των τεχνικών έργων στη βιομηχανία, στοχεύει να αποτελέσει την κατ’ εξοχήν επιλογή  για την εκτέλεση τεχνικών έργων στην βιομηχανία.

Δουλεύοντας με προσοχή

 

Ο κατασκευαστικός τομέας είναι το μέλλον και εμείς το ονειρευόμαστε με Ποιότητα, Ασφάλεια και σεβασμό στο Περιβάλλον.

Ποιότητα

Η Διοίκηση της VILMEC IKE έχει την άποψη ότι το κόστος για την επίτευξη ενός αποδοτικού συστήματος ποιότητας, αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό με την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων και την συνακόλουθη βελτιωμένη εικόνα της εταιρείας στην αγορά.

Ασφάλεια-Περιβάλλον

Βασικό μέλημα και μόνιμος στόχος της Διοίκησης αποτελεί η επιτυχής εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει μέσα από ασφαλείς πρακτικές όπως αυτές προδιαγράφονται από την νομοθεσία και συνηγορούν τόσο στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας έκθεσης του Προσωπικού της εταιρίας σε κίνδυνο κατά την εργασία του όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επικοινωνήστε μαζί μας