Περιγραφή
Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της JET OIL CETRACORE, και περιελάμβανε:

  • Αντικατάσταση Πυθμένα
  • Επισκευή Πλωτής Οροφής
  • Εγκατάσταση νέου wind girder
  • Εγκατάσταση νέα φραγής της πλωτής οροφής
  • Αντικατάσταση γραμμών αποστράγγισης πλωτής οροφής
  • Αντικατάσταση αφρογεννητριών, βανών και mixers
  • Αμμοβολή – βαφή του πυθμένα
  • Αμμοβολή – βαφή εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος της πλωτής οροφής
  • Αμμοβολή – βαφή κελύφους

Το έργο υλοποιήθηκε το 2019-2020 με συνολικό κόστος 763.000,00€

Επικοινωνήστε μαζί μας