Κατασκευή φορητής μονάδας (skid) επεξεργασίας ζωικών και φυτικών λιπών NEUTRALIZATION PLANT και μεταφορά στις εγκαταστάσεις VOUROS, Κύπρος

Περιγραφή

Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ALFA LAVAL  και περιλαμβάνει:

  • Μελέτη και κατασκευή μεταλλικής κατασκευής (skid)
  • Προμήθεια υλικών σωληνώσεων
  • Προκατασκευή και ανέγερση σωληνώσεων
  • Εγκατάσταση εξοπλισμού
  • Εγκατάσταση αντλιών
  • Αμμοβολές-βαφές
  • Μονώσεις σωληνώσεων και βιομηχανικού εξοπλισμού.

Το έργο υλοποιήθηκε το 2013
Με συνολικό κόστος 97.800,00€

Επικοινωνήστε μαζί μας