Περιγραφή
Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., και περιελάμβανε:

  • Άνοιγμα της δεξαμενής και ο καθαρισμός του πυθμένα
  • Εξαγωγή παλιάς και Εγκατάσταση νέα φραγής της πλωτής οροφής
  • Αμμοβολή – βαφή του πυθμένα
  • Αμμοβολή – βαφή εξωτερικού τμήματος της πλωτής οροφής
  • Αντικατάσταση του συνόλου του πυθμένα της δεξαμενής(εκτός του annular ring)
  • Εργασίες αντικατάστασης μόνωσης δεξαμενής

Το έργο υλοποιήθηκε το 2017-2018 με συνολικό κόστος 76.190,00€

Επικοινωνήστε μαζί μας