Περιγραφή
Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της CORAL AE, και περιελάμβανε:

  • Τοποθέτηση κατάλληλων οδηγών (steeling wells) για το σερβομηχανισμό και θερμόμετρο του συστήματος αυτόματης μέτρησης των δεξαμενών (ATG).
  • Αντικατάσταση του annular ring της δεξαμενής 4 και επισκευής των υπολοίπων δεξαμενών.
  • Αμμοβολή και βαφή του πυθμένα και 1ης ζώνης έως 1,5 m ύψους όλων των δεξαμενών.
  • Συντήρηση, έλεγχος και επανατοποθέτηση των κυρίων βανών, ανεπιστρόφων (από 3” και πάνω), ασφαλιστικών και βραχιόνων φόρτωσης γεμιστηρίων (8 τεμ.) των σωληνογραμμών παραλαβής, παράδοσης και VRU.
  • Έλεγχος και πιστοποίηση ασφαλιστικών γραμμών.
  • Διενέργεια των απαραίτητων μετατροπών των σωληνώσεων του αντλιοστασίου σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων.
  • Κατασκευή ανοξείδωτης (316L) ξεστροπαγίδας αναχώρησης (pig launcher).
  • Υδραυλική δοκιμή των αγωγών παράδοσης έως το αντλιοστάσιο καθώς και των αγωγών του VRU.

Το έργο υλοποιήθηκε το 2015 με συνολικό κόστος 124.494,00 €

Επικοινωνήστε μαζί μας