Περιγραφή
Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της HAFCO Α.Ε., και περιελάμβανε υπόγεια τοποθέτηση πέντε (5) οριζόντιων κυλινδρικών μεταλλικών δεξαμενών αποθήκευσης αεροπορικού καυσίμου JET-A1 και την κατασκευή του δικτύου αγωγών διακίνησης και αντλιοστασίου. Το έργο υλοποιήθηκε το 2015 με συνολικό κόστος 84.500,00€

Επικοινωνήστε μαζί μας