Κατασκευή by pass και αντικατάσταση σωληνώσεων τροφοδοσίας πετρελαίου σε τρεις λέβητες στις εγκαταστάσεις της PMI (Παπαστράτος) στην Ελευσίνα

Περιγραφή
Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της PMI (Παπαστράτος), και περιελάμβανε προκατασκευή και ανέγερση νέων σωληνώσεων, τοποθέτηση νέου εξοπλισμού και μεταλλικών κατασκευών.

Το έργο υλοποιήθηκε το 2019 με συνολικό κόστος 29.300,00€

Επικοινωνήστε μαζί μας