Συντήρηση, Αντικατάσταση Πυθμένα, Επισκευή Πλωτής Οροφής της Δεξαμενής ΤΚ-805 στις Β.Ε.Θ. ΙΩΝΙΑΣ ΕΛΠΕ

Περιγραφή
Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., και περιελάμβανε:

  • Άνοιγμα της δεξαμενής και ο καθαρισμός του πυθμένα
  • Εξαγωγή παλιάς και Εγκατάσταση νέα φραγής της πλωτής οροφής
  • Αμμοβολή – βαφή του πυθμένα
  • Αμμοβολή – βαφή εξωτερικού τμήματος της πλωτής οροφής
  • Αντικατάσταση του συνόλου του πυθμένα της δεξαμενής(εκτός του annular ring)
  • Επισκευή-αντικατάσταση των διαβρωμένων τμημάτων των pontoon
  • Επέκταση των pontoon και η κατασκευή νέας γωνιάς για την τοποθέτηση της νέας φραγής

Το έργο υλοποιήθηκε το 2018-2020, με συνολικό κόστος  511.700,00€

Επικοινωνήστε μαζί μας