Περιγραφή
Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της SUNLIGHT RECYCLING Α.Ε., και περιελάμβανε κατασκευή δικτύων βιομηχανικών σωληνώσεων και κατασκευή βιομηχανικών μονώσεων εξοπλισμού και σωληνώσεων.

Το έργο υλοποιήθηκε το 2014 με συνολικό κόστος 771.742,47€

Επικοινωνήστε μαζί μας