Εγκατάσταση νέου συγκροτήματος συμπιεστών αμμωνίας και ψυκτικών υγρών

Περιγραφή
Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε., και περιελάμβανε κατασκευή δικτύων βιομηχανικών σωληνώσεων και εγκατάσταση βιομηχανικού εξοπλισμού.

Το έργο υλοποιήθηκε το 2019 με συνολικό κόστος 30.000,00 €

Επικοινωνήστε μαζί μας