Περιγραφή
Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., και περιελάμβανε:

  • Συναρμολόγηση και ανέγερση του εξοπλισμού “FGRU skids”
  • Προμήθεια και κατασκευή μεταλλικών πλατφορμών και στηριγμάτων
  • Κατασκευή των σωληνώσεων διασυνδέσεων

Το έργο υλοποιήθηκε το 2019 με συνολικό κόστος 160.962,91€

Επικοινωνήστε μαζί μας