Περιγραφή
Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., και περιελάμβανε:

  • Προετοιμασία εκσκαφών
  • Εκσκαφές
  • Αποξήλωση παλαιών υπόγειων γραμμών
  • Κατασκευή νέων γραμμών
  • Εγκατάσταση νέων υπόγειων γραμμών
  • Επιχωματώσεις

Το έργο υλοποιήθηκε το 2015 με συνολικό κόστος 43.887,00€

Επικοινωνήστε μαζί μας