Αντικατάσταση διαβρωμένου τμήματος γραμμής αργού 34”-Υποστήριξη APPLUS για SMART PIGGING αγωγού 40’’ στις Β.Ε.Θ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΛΠΕ

Περιγραφή
Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., και περιελάμβανε:

  • Προετοιμασία εκσκαφών – δοκιμαστικές τομές
  • Εκσκαφές
  • Αποξήλωση παλαιάς υπόγειας γραμμής αργού 34’’ μήκους 80 μέτρων
  • Προκατασκευή σωληνώσεων
  • Εγκατάσταση νέας υπόγειας γραμμής αργού 34’’ μήκους 80 μέτρων
  • Επιχωματώσεις

Το έργο υλοποιήθηκε το 2015 με συνολικό κόστος 107.798,00 €

Επικοινωνήστε μαζί μας