Περιγραφή
Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., και περιελάμβανε:

  • Τοποθέτηση βοηθητικών σιδηροκατασκευών στον αντιδραστήρα R-351 και το skid.
  • Τοποθέτηση εσωτερικών R-351.
  • Φόρτωση R-351 με πληρωτικό υλικό.
  • Ανέγερση σωληνώσεων μεταξύ R-351 και skid.
  • Μετεγκατάσταση του δοχείου X-323 (oil mist eliminator)
  • Σωληνώσεις διασύνδεσης της μονάδας Μεθανίωσης με την μονάδα Ισομερισμού.
  • Τροποποίηση εξέδρας νέων ασφαλιστικών.

Το έργο υλοποιήθηκε το 2016 με συνολικό κόστος 99.806,20€

Επικοινωνήστε μαζί μας